LATVIJAS UNIVERSITĀTES SIMTGADEI VELTĪTĀ

LU 77. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

2019. GADA JANVĀRIS – MARTS

PLENĀRSĒDE “LATVIJAS VALSTS UN LATVIJAS UNIVERSITĀTE”
2019.GADA 8.FEBRUĀRĪ PLKST. 12.00
LU MAZAJĀ AULĀ, RAIŅA BULVĀRĪ 19


Reģistrācija

LU 77.STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE 2019


Dabas zinātnes

Sekciju bloki:

Astronomijas institūts 22.02.2019.-22.02.2019.
Atomfizikas un spektroskopijas institūts 15.02.2019.-15.02.2019.
Bioloģijas fakultāte 29.01.2019.-15.02.2019.
Bioloģijas institūts 01.02.2019.-01.02.2019.
Cietvielu fizikas institūts
Datorikas fakultāte 25.01.2019.-08.02.2019.
Fizikas institūts 22.02.2019.-22.02.2019.
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte 25.01.2019.-14.03.2019.
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 20.03.2019.-22.03.2019.
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 31.01.2019.-06.02.2019.
Ķīmijas fakultāte 08.02.2019.-08.02.2019.
Ķīmiskās fizikas institūts 01.02.2019.-01.02.2019.
LU Botāniskais dārzs 07.02.2019.-07.02.2019.
Matemātikas un informātikas institūts 21.02.2019.-21.02.2019.
Materiālu mehānikas institūts
Medicīnas fakultāte 21.01.2019.-26.02.2019.
Mikrobioloģijas institūtsHumanitārās zinātnes.

Sekciju bloki:

Humanitāro zinātņu fakultāte 30.01.2019.-29.03.2019.
LU pētniecības prioritārā tēma humanitārajās zinātnēs LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA 13.02.2019.-13.02.2019.
Teoloģijas fakultāte 06.02.2019.-07.02.2019.
Vēstures un filozofijas fakultāte 08.02.2019.-08.02.2019.Sociālās zinātnes

Sekciju bloki:

Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte 30.01.2019.-22.03.2019.
Filozofijas un socioloģijas institūts 14.02.2019.-14.02.2019.
Jaunākie pētījumi sociālajās zinātnēs 22.02.2019.-08.03.2019.
Juridiskā fakultāte 15.02.2019.-28.02.2019.
LU bibliotēka 15.03.2019.-15.03.2019.
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 08.02.2019.-13.02.2019.
Starpnozaru izglītības inovāciju centrsPrioritārās pētniecības tēmas

Sekciju bloki:

Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika 15.02.2019.-15.02.2019.
Biomedicīna un farmācija 22.02.2019.-22.02.2019.
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība 15.02.2019.-15.02.2019.
Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana 28.01.2019.-01.02.2019.
Kritiskā domāšana, konkurētspēja, inovācijas un globalizācija 14.02.2019.-27.03.2019.
Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija 13.02.2019.-13.02.2019.
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai 25.01.2019.-25.01.2019.
Medicīnas fizika 15.02.2019.-15.02.2019.
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvi materiāli 22.03.2019.-22.03.2019.
Reģeneratīvā medicīna, biobanka 22.02.2019.-22.02.2019.
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja 01.03.2019.-01.03.2019.Starpdisciplināri

Sekciju bloki:

Latvijas Universitāte: Zinātne industrijas attīstībai 28.02.2019.-28.02.2019.
Latvijas Universitāte: Zinātne Industrijas attīstībai 28.02.2019.-28.02.2019.
LU Akadēmiskā bibliotēka 26.03.2019.-27.03.2019.
LU fonda mecenātu atbalstīto doktorantūras studiju programmas stipendiātu zinātniskā sesija 29.03.2019.-29.03.2019.
LU Muzejs 21.02.2019.-21.02.2019.
P. Stradiņa medicīnas koledža 14.02.2019.-14.02.2019.
Rīgas 1. medicīnas koledža 14.02.2019.-14.02.2019.
Rīgas medicīnas koledža 14.02.2019.-14.02.2019.
Sporta zinātne un sabiedrības veselība 21.03.2019.-21.03.2019.Filiāles

Sekciju bloki:

Alūksne 20.02.2019.-20.02.2019.
Cēsis 12.03.2019.-12.03.2019.

Jaunumi:


Atklāšanas plenārsēde 8.februārī plkst. 12.00

Atklāšanas plenārsēdes programmā: 12.00 Latvijas Universitātes rektora prof. Indriķa Muižnieka uzruna 12.10 - 13.10 Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles referāts par Latvijas valsts tiesiskumu simtgadē

06.02.2019


LU 77.starptautiskā zinātniskā konference veltīta LU simtgadei

Aicinām Jūs piedalīties Latvijas Universitātes simtgadei veltītā 77.starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas notiks no 2019.gada janvāra līdz martam.

29.11.2018


Akadēmiskā plenārsēde “Latvijas valsts un Latvijas Universitāte”

LU 77.starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēde notiks 2019.gada 8.februārī Raiņa bulv. 19.

29.11.2018


LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā notiks konferences sesijas sēde “Atkritumu apsaimniekošana XXI gadsimtā

2019.gada 5.februārī LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā 702.auditorijā no plkst. 9.00 līdz 17.00 notiks Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas sesijas sēde par atkritumu apsaimniekošanu XXI gadsimtā . Paredzēta mutisko un stenda referātu sesija.

29.11.2018

Norises vietas

LU Centrālā ēka

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs

Jelgavas iela 1, Rīga, LV - 1004

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Medicīnas fakultātes Zobārstniecības mācību klīnika

Aspāzijas bulvāris 5, Rīga, LV - 1050

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Zeļļu iela 23, 25, Rīga, LV - 1002

LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Visvalža ielā 4, Rīga, LV - 1050

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Imantas 7 līnija 1, Rīga, LV - 1083

LU Sociālo zinātņu fakultāte

Lomonosova iela 1A, Rīga, LV - 1019

LU Bibliotēka, Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centrs(Kerkoviusa nams)

Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV - 1050

LU Botāniskais dārzs

Kandavas iela 2, Rīga, LV - 1083

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

Rūpniecības iela 10, Rīga

tel: 22021550; 29418434