LATVIJAS UNIVERSITĀTES SIMTGADEI VELTĪTĀ

LU 77.STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

2019.GADA JANVĀRIS – MARTS

PLENĀRSĒDE “LATVIJAS VALSTS UN LATVIJAS UNIVERSITĀTE”
2019. GADA 8.FEBRUĀRIS
RĪGĀ, RAIŅA BULV. 19


Reģistrācija

LU 77.STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE 2019


Dabas zinātnes

Sekciju bloki:

Bioloģijas fakultāte 29.01.2019.-15.02.2019.
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 21.03.2019.-22.03.2019.
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte 25.01.2019.-15.02.2019.
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 31.01.2019.-06.02.2019.
Ķīmijas fakultāte, Analītiskās un Fizikālās ķīmijas sekcija 08.02.2019.-08.02.2019.
Atomfizikas un spektroskopijas instituts
Bioloģijas institūts 01.02.2019.-01.02.2019.
Cietvielu fizikas institūts
Fizikas institūts 22.02.2019.-22.02.2019.
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 21.03.2019.-22.03.2019.
Ķīmiskās fizikas institūts 31.01.2019.-01.02.2019.
Matemātikas un informātikas institūts 21.02.2019.-21.02.2019.
Materiālu mehānikas institūts
Mikrobioloģijas institūts
LU Botāniskais dārzs 07.02.2019.-07.02.2019.
Medicīnas fakultāte 21.01.2019.-26.02.2019.
Astronomijas institūts 22.02.2019.-22.02.2019.
Datorikas fakultāte 25.01.2019.-08.02.2019.Humanitārās Zinātnes

Sekciju bloki:

Humanitāro zinātņu fakultāte 30.01.2019.-29.03.2019.
Teoloģijas fakultāte
Vēstures un filozofijas fakultāte 08.02.2019.-08.02.2019.Sociālās zinātnes

Sekciju bloki:

Pedagoģijas,psiholoģijas un mākslas fakultāte 12.02.2019.-13.02.2019.
Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte 30.01.2019.-22.03.2019.
Juridiskā fakultāte 15.02.2019.-28.02.2019.
Sociālo zinātņu fakultāte
Filozofijas un socioloģijas institūts 14.02.2019.-14.02.2019.
LU bibliotēka
Stapnozaru izglītības inovāciju centrsPrioritārās pētniecības tēmas

Sekciju bloki:

Atomfizika,optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika 15.02.2019.-20.02.2019.
Biomedicīna,farmācija
Cilvēks un tehnoloģijas,izglītības kvalitāte
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība 15.02.2019.-15.02.2019.
Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana 28.01.2019.-01.02.2019.
Letonika,diaspora un starpkultūru komunikācija 13.02.2019.-13.02.2019.
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai
Nano un kvantu tehnoloģijas,inovatīvi materiāli 22.03.2019.-22.03.2019.
Reģeneratīvā medicīna, biobanka
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai 25.01.2019.-25.01.2019.
Kritiskā domāšana,konkurētspēja, inovācijas un globalizācija 14.02.2019.-14.02.2019.Starpdisciplināri

Sekciju bloki:

LU Muzejs 21.02.2019.-21.02.2019.
Datorlingvistikas sekcija 21.02.2019.-21.02.2019.
LU Akadēmiskā bibliotēka 26.03.2019.-27.03.2019.
Rīgas medicīnas koledža 14.02.2019.-14.02.2019.
Rīgas 1. medicīnas koledža 14.02.2019.-14.02.2019.
P.Stradiņa medicīnas koledža 14.02.2019.-14.02.2019.Filiāles

Sekciju bloki:

Alūksne
Bauska
Cēsis
Jēkabpils
Kuldīga
Madona
Tukums
Ventsils

Jaunumi:

LU 77.starptautiskā zinātniskā konference veltīta LU simtgadei

Aicinām Jūs piedalīties Latvijas Universitātes simtgadei veltītā 77.starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas notiks no 2019.gada janvāra līdz martam.

29.11.2018


Akadēmiskā plenārsēde “Latvijas valsts un Latvijas Universitāte”

LU 77.starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēde notiks 2019.gada 8.februārī Raiņa bulv. 19.

29.11.2018


LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā notiks konferences sesijas sēde “Atkritumu apsaimniekošana XXI gadsimtā

2019.gada 5.februārī LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā 702.auditorijā no plkst. 9.00 līdz 17.00 notiks Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas sesijas sēde par atkritumu apsaimniekošanu XXI gadsimtā . Paredzēta mutisko un stenda referātu sesija.

29.11.2018

Norises vietas

LU Centrālā ēka

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs

Jelgavas iela 1, Rīga, LV - 1004

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Medicīnas fakultātes Zobārstniecības mācību klīnika

Aspāzijas bulvāris 5, Rīga, LV - 1050

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Zeļļu iela 23, 25, Rīga, LV - 1002

LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Visvalža ielā 4, Rīga, LV - 1050

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Imantas 7 līnija 1, Rīga, LV - 1083

LU Sociālo zinātņu fakultāte

Lomonosova iela 1A, Rīga, LV - 1019

LU Bibliotēka, Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centrs(Kerkoviusa nams)

Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV - 1050

LU Botāniskais dārzs

Kandavas iela 2, Rīga, LV - 1083

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

Rūpniecības iela 10, Rīga

tel: 22021550; 29418434