LATVIJAS UNIVERSITĀTES SIMTGADEI VELTĪTĀ

LU 77.STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

2019.GADA JANVĀRIS – MARTS

PLENĀRSĒDE “LATVIJAS VALSTS UN LATVIJAS UNIVERSITĀTE”
2019. GADA 8.FEBRUĀRIS
RĪGĀ, RAIŅA BULV. 19


Reģistrācija

LU 77.STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE 2019


Dabas zinātnes

Sekciju bloki:

Bioloģijas fakultāte 29.01.2019.-15.02.2019.
Datorikas fakultāte
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte 25.01.2019.-15.02.2019.
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 31.01.2019.-06.02.2019.
Ķīmijas fakultāte
Medicīnas fakultāte 22.02.2019.-22.02.2019.
Astronomijas institūts
Atomfizikas un spektroskopijas instituts
Bioloģijas institūts
Cietvielu fizikas institūts
Fizikas institūts 22.02.2019.-22.02.2019.
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 21.03.2019.-22.03.2019.
Ķīmiskās fizikas institūts
Matemātikas un informātikas institūts
Materiālu mehānikas institūts
Mikrobioloģijas institūtsHumanitārās Zinātnes

Sekciju bloki:

Humanitāro zinātņu fakultāte 30.01.2019.-29.03.2019.
Teoloģijas fakultāte
Vēstures un filozofijas fakultāte 08.02.2019.-08.02.2019. Pieteikšanās sākot ar 27.12.2018 10:00Sociālās zinātnes

Sekciju bloki:

Pedagoģijas,psiholoģijas un mākslas fakultāte 12.02.2019.-13.02.2019.
Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte 30.01.2019.-22.03.2019.
Juridiskā fakultāte 15.02.2019.-28.02.2019. Pieteikšanās sākot ar 20.12.2018 17:00
Sociālo zinātņu fakultāte
Filozofijas un socioloģijas institūts
LU bibliotēka
Stapnozaru izglītības inovāciju centrsPrioritārā pētniecība

Sekciju bloki:

Atomfizika,optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika 15.02.2019.-20.02.2019.
Biomedicīna,farmācija
Cilvēks un tehnoloģijas,izglītības kvalitāte
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība 15.02.2019.-15.02.2019.
Inovatīvās informācijas tehnoloģijas 25.01.2019.-08.02.2019.
Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana
Kritiskā domāšana,inovācija,konkurētspēja un globalizācija
Letonika,diaspora un starpkultūru komunikācija 13.02.2019.-13.02.2019. Pieteikšanās sākot ar 27.12.2018 12:15
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai
Nano un kvantu tehnoloģijas,inovatīvi materiāli
Reģeneratīvā medicīna, biobanka
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspējaStarpdisciplināri

Sekciju bloki:Filiāles

Sekciju bloki:

Alūksne
Bauska
Cēsis
Jēkabpils
Kuldīga
Madona
Tukums
Ventsils

Jaunumi:

LU 77.starptautiskā zinātniskā konference veltīta LU simtgadei

Aicinām Jūs piedalīties Latvijas Universitātes simtgadei veltītā 77.starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas notiks no 2019.gada janvāra līdz martam.

29.11.2018


Akadēmiskā plenārsēde “Latvijas valsts un Latvijas Universitāte”

LU 77.starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēde notiks 2019.gada 8.februārī Raiņa bulv. 19.

29.11.2018


LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā notiks konferences sesijas sēde “Atkritumu apsaimniekošana XXI gadsimtā

2019.gada 5.februārī LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā 702.auditorijā no plkst. 9.00 līdz 17.00 notiks Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas sesijas sēde par atkritumu apsaimniekošanu XXI gadsimtā . Paredzēta mutisko un stenda referātu sesija.

29.11.2018

Norises vietas

LU Centrālā ēka

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs

Jelgavas iela 1, Rīga, LV - 1004

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Medicīnas fakultātes Zobārstniecības mācību klīnika

Aspāzijas bulvāris 5, Rīga, LV - 1050

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Zeļļu iela 23, 25, Rīga, LV - 1002

LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Visvalža ielā 4, Rīga, LV - 1050

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Imantas 7 līnija 1, Rīga, LV - 1083

LU Sociālo zinātņu fakultāte

Lomonosova iela 1A, Rīga, LV - 1019

LU Bibliotēka, Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centrs(Kerkoviusa nams)

Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV - 1050

LU Botāniskais dārzs

Kandavas iela 2, Rīga, LV - 1083

Kontakti

DABAS ZINĀTNES

   
Bioloģijas fakultāte Didzis Elferts didzis.elferts@lu
Datorikas fakultāte Jānis Bičevskis janis.bicevskis@lu.lv
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte Madara Ziņģe madara.zinge@lu.lv
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte Māris Kļaviņš maris.klavins@lu.lv
Ķīmijas fakultāte Arturs Vīksna arturs.viksna@lu.lv
Medicīnas fakultāte Mārcis Leja marcis.leja@lu.lv
  Danute Ražuka - Ebela d.razuka.ebela@gmail.com
Astronomijas institūts Ilgmārs Eglītis ilgmars.eglitis@lu.lv
Atomfizikas un spektroskopijas instituts    
Bioloģijas institūts Līga Jankevica liga.jankevica@lu.lv
Cietvielu fizikas institūts    
Fizikas institūts Imants Kaldre imants.kaldre@lu.lv
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts Ingus Mitrofanovs ingus.mitrofanovs@lu.lv
Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts    
Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts    
Ķīmiskās fizikas institūts Artūrs Zariņš arturs.zarins@lu.lv 
Matemātikas un informātikas institūts    
Materiālu mehānikas institūts    
Mikrobioloģijas institūts    
     

HUMANITĀRĀS ZINĀTNES

   
Humanitāro zinātņu fakultāte Maira Dandzberga maira.dandzberga@lu.lv
Pedagoģijas,psiholoģijas un mākslas fakultāte Ineta Helmane ineta.helmane@lu.lv
Teoloģijas fakultāte Normunds Titāns normunds.titans@lu.lv
Vēstures un filozofijas fakultāte Gvido Straube gvido.straube@lu.lv
  Raivis Bičevskis raivis.bcevskis@lu.lv
     

SOCIĀLĀS ZINĀTNES

   
Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte Inna Romanova inna.romanova@lu.lv
Juridiskā fakultāte Madara Marija Ose madara.ose@lu.lv
Sociālo zinātņu fakultāte Aija Zobena aija.zobena@lu.lv
Filozofijas un socioloģijas institūts Reinis Vilciņš reinis.vilcins@lu.lv
LU bibliotēka Mārīte Saviča marite.savica@lu.lv
SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts    
     

PRIORITĀRĀ PĒTNIECĪBA

   
Atomfizika,optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika Jānis Spīgulis janispi@latnet.lv
  Jānis Alnis janis.alnis@lu.lv
Biomedicīna,farmācija Una Riekstiņa una.riekstina@lu.lv
Cilvēks un tehnoloģijas,izglītības kvalitāte    
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība Guntis Brūmelis guntis.brumelis@lu.lv
Inovatīvās informācijas tehnoloģijas Juris Borzovs juris.borzovs@lu.lv
Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana Oļģerts Nikodemus olgerts.nikodemus@lu.lv
Kristiskā domāšana,inovācija,konkurētspēja un globalizācija    
Letonika,diaspora un starpkultūru komunikācija Ina Druviete ina.druviete@lu.lv
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai Sandris Lācis sandris.lacis@lu.lv
Nano un kvantu tehnoloģijas,inovatīvi materiāli Donāts Erts donats.erts@lu.lv
Reģeneratīvā medicīna, biobanka Andrejs Ērglis andrejs.erglis@lu.lv
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja    
     

FILIĀLES

   
Alūksne Anita Pētersone anita.petersone@lu.lv
Bauska Benita Svareniece benita.svareniece@lu.lv
Cēsis Mārīte Raudziņa marite.raudzina@lu.lv
Jēkabpils Lolita Kostjukova lolita.kostjukova@lu.lv
Kuldīga Ruta Karloviča ruta.karlovica@lu.lv
Madona Lolita Kostjukova lolita.kostjukova@lu.lv
Tukums Inga Jonuša inga.jonusa@lu.lv
Ventspils Ruta Karloviča ruta.karlovica@lu.lv